DCFISK
Knæk og bræk


Formand                                     
Henning Schultz       tlf. 4048 1439

Kasserer
Kim Poulsen             tlf. 6166 7903

Bestyrelse
Peter Jochimsen      tlf. 7450 7422
Preben Sørensen      tlf. 5363 1861
       

    Tilmelding til bestyrelsen eller hjemmeside

GENERALFORSAMLING

FREDAG DEN 1 DECEMBER GENERALFORSAMLING PÅ

HAMMELEV SKOLE KL 18.00 KLUBBEN ER VÆRT VED ET

 MINDRE TRAKTEMENT. PS SOM VI PLEJER.


DAGSORDEN:


1.     VALG AF DIRIGENT.

2.      FORMANDENS BERETNING

3.      KASSERENS BERETNING

4.      INDKOMMENE FORSLAG

5.      VALG AF BESTYRELSE. PÅ VALG ER   BESTYRELSESMEDLEM: (Peter Jochimsen) ØNSKER GENVALG OG  KASSER (Kim Poulsen)  ØNSKER IKKE GENVALG.

BESTYRELSEN FORSLÅR (EIGIL THÜCHEN)

6.     EVENTUELT.

INDKOMMENE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING SKAL BESTYRELSEN HAVE SENEST 19/11 2017

SU. 19/11 HUSK NU AT MELDE TIL